Spektrum magického léčení

Častou záležitostí, na niž chceme magicky působit, je zdraví: odehnat nemoc nebo si jen udržet dobrou formu. Na zdraví můžeme magicky působit mnoha způsoby: od používání přírodních předmětů (kamenů apod.), přes ladění energií (např. Reiki, živlové energie) až po samoléčitelství s pomocí cviků nebo třeba modliteb.

Tento článek je popisem způsobů, které můžeme řadit do magie a léčitelství.

Na člověka je potřeba nahlížet jako na bio-psycho-sociálně spirituální komplex: jeho zdraví ovlivňují kromě vyšší spirituální roviny emoce, myšlenky, motivace a fyzické tělo. Vždy je proto potřeba přemýšlet, jaká metoda léčení se hodí v konkrétní situaci.

Není možné zatracovat západní medicínu, zvlášť v akutních případech: když máme zlomenou nohu, můžeme přikládat kameny, jak chceme, ale lepší je zajít k doktorovi vyškoleném v západním lékařství. Nevhodnější je proto jednotlivé techniky kombinovat a používat je tak, aby se doplňovaly: být si vědomi toho, pro co se která hodí. 

 

Používání přírodnin

Energii můžeme brát z předmětů z přírody: často se k léčení používají kameny, spirály vybroušené z kovů, různé talismany nebo symboly, magické váčky. S předměty se pak různě pracuje: klient je nosí u sebe, přikládají se na tělo, schovávají se pod polštář, můžou se dávat do nápojů nebo jídel. Napříč kulturami se také používala léčivá moc zvířat: typickým společníkem čarodějnic byla vždy kočka.

 

Práce s energií

Pro vyladění energií se používají různé techniky a energie, pro tyto účely můžeme brát z odlišných zdrojů. Tyto techniky používají lidé, kteří mají s magickými záležitostmi určité zkušenosti nebo s těmito technikami umí pracovat.

Lze použít živlové lékařství, které je podle mého názoru velmi vhodné. Na každý orgán se můžeme podívat ze živlové stránky: mají hrubou hmotnou podobu čtyř živlů - oheň, voda, vzduch, země, a mají jemnou hmotnou podobu, která se pohybuje na úrovni energií. Například srdce je plné ohnivé energie: při specifických srdečních problémech léčitel doplní ohnivé fluidum a pacientovi tím pomůže.

Populární je dnes léčení skrze energetické systémy, což jsou techniky, které mi také připadají zajímavé a prospěšné. Do této kategorie spadá například Reiki, Shambala1024 nebo Ra-scheeba, o níž její protagonisté tvrdí, že se jedná o energii z Atlantidy nebo ze starého Egypta. Dle mého názoru jsou tyto věci jen marketingovými tahy: jde jednoduše o napojení se na zdroj energie, který se vztahuje k božstvům a entitám. Například technika Reiki se vztahuje k entitám Reiki a s těmi pracuje.

Další technikou je mentální magie. Je možné zenergetizovat vodu nebo jídlo, nabít je za určitým účelem. Můžeme takto podpořit, abychom se cítili dobře, zbavit se bolesti hlavy nebo posilovat svůj organismus.

Na uzdravování lze působit i vyššími magickými technikami, jakými je práce s různými démony. Může jít třeba o model 72 inteligencí (někdy zvaný jako Malé klíčky Šalamounovy): v tomto systému je zahrnut démon Marbas, který se zjevuje jako lev a může jak uzdravovat, tak způsobovat nemoci.

 

Léčení skrz léčitele

Jedním z tradičních způsobů léčení je práce léčitele (šamana), který nám předává svoji energii. V každém člověku proudí energie, ale pokud jí je příliš nebo naopak málo, vznikne nerovnováha. Léčitel dokáže poznat, co daný člověk potřebuje, a energii vyladit. Nevýhodou je, že pacient někdy při předávání energie převezme i některé vlastnosti nebo nemoci léčitele; léčitele tento proces zase oslabuje. 

 

Léčení sama sebe

Existují samozřejmě i techniky, které může provádět člověk sám, i když nemá zkušenosti s magickými metodami.

Klasickým případem působení je modlitba k božstvům nebo entitám. Určitě platí, že energie, kterou do modlitby vkládáme, posiluje existenci těchto božstev a práce s nimi nám pak může pomoci.

Dalším tradičním a velmi prospěšným způsobem je cvičení, kterým sami sebe zenergetizujeme, napojíme se na energie a uzdravíme se. Může jít o jógu nebo třeba tai-chi. Dobře fungují jako prevence: pokud jsme silní po fyzické stránce, jsme často v pohodě i po té psychické a duševní. Platí také, že lidé oslabení nějakou nemocí (třeba i rýmou) by neměli používat magii.

Na závěr bych ještě podotkl, že velkou roli hraje při léčení víra v techniku, kterou aplikujeme. Placebo efekt funguje a věřím tomu, že efekt mohou mít i věci, které by jinak nefungovaly, a to díky víře a vložené energii.

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout