Rituální balíček – Očista a transformace

Všechny magické balíčky jsou vyrobeny ručně a sestaveny v souladu s magickými poznatky, aby bylo dosaženo maximálního magického efektu. Zakoupením magického balíčku získáváte originální magické ingredience a předměty, které jsou zhotoveny profesionální čarodějnicí.

 

K čemu magický balíček slouží

Magické balíčky připravené čarodějnicí pro klienta, aby provedl magický rituál ke své potřebě, jsou starodávnou a celosvětově rozšířenou praktikou, která se těší své popularitě od Itálie až po Haiti. 

Fialová barva a magický náboj balíčku Očista a transformace v sobě kombinuje prvky posvátné duchovní čistoty, vnitřního povznesení a harmonii s univerzálním celkem. Magický rituál který lze provést s posvěcenou svící, magickým olejem, rituálním pentagramem, fluidickým kondenzátorem a solí pozvededá energii prostoru a lidí, čímž přináší posvěcení

Nejedná se o očistu ve smyslu nějakého energetického boje a vyhánění zlých sil, ale jedná se o transformační rituál zvýšení energetické čistoty. Díky nastolení vyšší energetické hladiny člověka a prostoru přirozeně dojde k odpadnutí zátěže.

 

Představme si to na paralele letícího ptáka, kterého se bahno a nečistoty pod ním nemohou dotknout a tím pádem jej nezajímají. Tím, že rituálně zvýšíme energetickou úroveň sebe a prostoru, potíže a těžkosti v nižším energetickém poli pro nás přestanou být důležité.  

 

černá magie

Princip magického balíčku je, že klient sám provede rituál s vlastním záměrem.

Díky magickým ingrediencím a podrobnému návodu od čarodějnice klient získává mocný, efektivní a bezpečný magický nástroj, který mu může pomoci k dosažení individuálního záměru – očista od těžkostí, zbavení se zátěže, duchovní rozvoj, energetická tranformace, spirituální síla, sebe posvěcení a posvěcení prosoru, zažehnání negativních sil a problémů, rušení pomluv, uhranutí a těžkostí.

Vytvořením posvátné atmosféry, která zvýší energetickou úroveň osob a prostoru dojde k posunu od tíhy a nižších sil, pro které přestaneme být kořistí.

 

Výhody magického balíčku - Očista a tranformace

Velkou výhodou magického balíčku je, že klient působí přímo na svůj život a prostor, takže tím je zesílena účinnost rituálu.

Další výhodou je cena, magický balíček je výrazně levnější variantou než na zakázku provedený rituál zhotovený profesionálním čarodějem nebo čarodějnicí.

Případně balíček lze použít pro podpoření již provedených rituálů.

 

Co magický balíček obsahuje

Obsah balíčku je tvořen svíčkou reprezentující spirituální záměr, magickým olejem zhotoveným z posvěcených a posvátných surovin které se historicky používají k sakrálním prakitkám, savým papírem napuštěným kondenzátorem k zesílení účinnosti rituálu, posvěcenou solí a podkladovým pentagramem, které souží k bezproblémovému provedení rituálu. Fialová je barvou Boží moci, korunní čakry a univerzální barvou, která v sobě harmonicky kombinuje všechny ostatní barvy. Provedením rituálu usilujete o posun výše, aby těžkosti zůstaly za vámi. 

Svíčka – magická svíce v barvě záměru slouží k aktivaci klientova přání a navázání kontaktu s duchovním světem. Zapálení svíčky ve vhodnou chvíli je klíčovým magickým aktem, který tvoří hlavní část rituálu. (Podrobný návod je součástí magického balíčku)

Magický olej – jelikož se jedná o olej vyrobený dle čarodějného předpisu k posvátným rituálům, pomáhá rituál směřovat správným směrem. Zároveň magický olej posvěcuje předměty a impregnuje prostor k tomu, aby prosto byl prodchnut vtahově příznivou a láskyplnnou radostnou atmosférou.

Magický olej se používá ve všech třech fázích rituálu – před, v průběhu a po rituálu. Před rituálem magický olej slouží k sebe posvěcení a sebe přípravě pro transformační a očistný rituál. Při samotném rituálu je svíce pomazána olejem, čímž dochází ke zpečetění a upevnění záměru. Po rituálu je symbolicky olejem pomazán osobní prostor, aby posvěcení se vzahovalo nejen na osoby, ale také na majetek a věci v blízkosti. 

Podkladový pentagram a magická sůl – díky těmto pomůckám k provedení rituálu, klient nemusí být čarodějem, ani mít doma zhotovený magický oltář. Posvěcená magická sůl slouží očištění profánního prostoru a snadno připraví prostor k duchovním praktikám. Pentagram při rituálu slouží jako ochrana před negativními vlivy a pro harmonizaci magické fungování.

Savý papír v barvě záměru - nejedná se tolik o samotný papír, ale to, co v sobě koncentruje. Je napuštěn fluidickým kondenzátorem, tzn. magickým přípravkem, který k sobě poutá duchovní energie a síly. Použítim papíru při rituálu a následným jeho umístěním v místnosti, bude se postupně uvolňovat vaše přání do prostoru. Tento efekt zajišťuje trvalejší efekt magického záměru.

Návod k použití – jedná se o nejdůležitější část magické balíčku. Návod k použití je určený jen Vám a může být individuálně sestaven dle speciálního záměru klienta. Obsahuje přesný postup k tomu, aby rituál proběhl v souladu s magickými principy a směřoval ke zdárnému výsledku.

Cena magického balíčku Očista a tranformace je 1.500 Kč vč. poštovného.


Máte-li zájem o zakoupení magického balíčku, neváhejte mě kontaktovat a ráda vám jej zašlu.

Vaše Svetava

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout