Duchové předků v magii

Duchové předků v magii představují zdroj a oporu každému člověku, který si uvědomí, že jeho život je výsledkem úspěchů zemřelých generací.

Při práci se silou rodu nejde obvykle o kontakt s konkrétní zemřelou babičkou, dědečkem nebo strýčkem, ale jedná se o linii lidí, kteří stojí časově za námi.

Této duchovní síle lze porozumět nejlépe, když si uvědomíme, že díky úspěchům zemřelých v jejich životech, jsme my tady a teď: Naši předkové odolávali nemocem, válkám i všemožným jiným strastem a přes to všechno jejich život vedl k zachování rodové linie. 

Rodová linie se táhne až ke vzniku vesmíru, případně stvoření světa. V každém člověku v přítomnosti je jiskra prvních lidí a počátku stvoření.

Výhody magické práce s duchy předků

Jak je uvedeno výše, síla rodu je součást naší podstaty, nepracujeme s nějakým božstvem nebo cizí entitou. Není nám nic bližšího, než tato energie předků. Duchy předků lze požádat o různý druh pomoci.

Prosba o duchovní pomoc a oporu skrze sílu duchů předků 

V prvním případě se síla předků povolává, když se cítíme špatně – máme pocit, že jsme sami, všechno se v našem životě kazí, sužuje nás špatná náhoda, nekdo nám ubližuje apod. 

Když se ponoříme v meditaci sami do sebe, uvědomíme si linii předků, kteří stojí za námi, můžeme je požádat o pomoc. Upřímná prosba ve správnou chvíli je velkou magií, která funguje jako štít.

Postup: vnitřně se ztište, zaměřte se na svůj dech, pravidelně a klidně dýchejte. Zavřete oči a začněte si představovat svoji historii až k počátku vesmíru. Nejprve si představujte sami sebe, své rodiče, své prarodiče, praprarodiče atd., až dojdete k prvnotnímu páru lidí na zemi. Zastánci evoluční teorie mohou jít ještě hlouběji a představovat si pralidi, opice, nižší savce, plazy, ryby, prvoky, shluky buněk až k samotnému počátku. 

Jamile dojdete až na počátek rodové linie, vyslovte své přání případně žádost o pomoc a posílení. Často se stává, že již po vyslovení vlastní prosby pocítíte příval síly a duchovní oporu. Smyslem tohoto duchovního cvičení není, aby duchové předků vám plnili nějaká přání, ale aby vám pomohli k navrácení síly vašeho života, abyste si mohli pomoci sami. I když je pravdou, že duchové předků nám mohou být nápomocni v dosažení úspěchů o které žádáme. 

Velice důležité je PODĚKOVAT a vyjádřit vděčnost za jejich pomoc.

Ukončení sporu a nalezení společné cesty s nepřáteli pomocí duchů předků

Této duchovní pomoci lze využít především při magické obraně nebo při neshodách a konfliktech s ostatními lidmi. Smysl magického rituálu je v tom, že MY všichni lidé pocházíme se stejného základu (jak je uvedeno výše). V případě, že na nás někdo útočí (magicky, slovně, fyzicky, úředně), můžeme poprosit duchy předků, aby nám pomohli ke smíru s druhým člověkem. Při útoku či úkladech se druhý člověk dopouští porušení jednoty. Každý člověk je náš bratr, ačkoliv se rodové linie rozdělily a teď se považujete za cizí na úrovni rodové duchovní síly vycházíte ze stejného zdroje

Postup: vnitřně se ztište, zaměřte se na svůj dech, pravidelně a klidně dýchejte. Zavřete oči a představte si člověka, který vám nepřeje. Jestliže neznáte konkrétního člověka, můžete si představovat jen lidskou postavu, případně si můžete představovat všechny své nepřátele.

Poté si představujte svého nepřítele, jak se sám navrací skrze rodovou linii (viz výše) k prvopočátku. Sami se sebou si představujte to samé. Pomalu se dostávejte hlouběji do minulosti, až narazíte do bodu, kde cítíte, že se svým sokem vycházíte ze stejného zdroje. Tzn. kde vaši předkové jsou totožní s předky vašeho nepřítele.

Jakmile si to představíte, v představě obejměte svého nepřítele, pevně ho držte - ne agresivně, ale bratrsky. Pošeptejte mu do ucha: ,,mám tě rád, já jsem ty a ty jsi já!" Pusťte objetí až ve chvíli, kdy cítíte, že došlo mezi vámi propojení a zároveň k uklidnění napětí. Můžete zároveň poprosit duchy předků, kteří jsou vaši společní, aby pomohli k ukončení sporu, uklidnění situace a aby došlo k míru. 

Během tohoto rituálu je potřeba i přes veškerou zášť být ochoten odpustit druhému člověku, když my po něm chceme, aby on odpustil nám. Tím, že duchovní rozkol bude sjednocen, oba dva se stanete vítězi.

Bohužel, řada sporů je udržována nejen agresorem, ale často také obětí. Jestliže vyjmeme ze svého srdce svár, měli bychom mít po ruce něco jiného, čím tuto nově vzniklou díru můžete vyplnit. Třeba láskou, nebo sebeláskou!

Obě dvě duchovní techniky vypadají jako primitivní postup, ale jedná se o velmi mocnou a starou magii. Když porozumíme uvedeným technikám a začneme pracovat se silou rodu, napojíme se na velmi mocný ochranný zdroj.

Velmi důležité je také spravedlivě přistupovat k duchům předků a za jejich přízeň vždy poděkovat, případně přinést malou obětinu (např. pálenka, nejlepší kousek našeho jídla, med, mléko apod.), kterou jim obětujete. Poté obětinu je vhodné spálit, vhodit do vody, nebo nechat v přírodě.


V případě, že potřebujete pomoci, nebo si nevíte rady, neváhejte mě nezávazně kontaktovat.

Vaše Svetava

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout